Grave Test

Zistíte, ktorá PROFESIA sa vám hodí ...

a PREČO váš život je taký, aký je!

Inventarizácia úrovní hodnôt podľa Graves je jedným z najlepších spôsobov, ako môžeme okamžite spoznať odpovede na otázky - PREČO robíme to, čo robíme a PREČO sa nachádzame tam, kde sa nachádzame, vo svojom profesionálnom aj súkromnom živote. Na základe zásady, že všetko to, čo máme, je výsledkom našich rozhodnutí a činov, práve TU sa dozviete dôvody vašich výsledkov, a ak by ste chceli, budete ich môcť vylepšiť - dostať odpovede a rady, čo pre to treba urobiť. Z profesionálneho hľadiska, už za pár minút, práve TU nájdete odpovede, do ktorých odvetví sa nehodíte a prečo a v ktorých sa budete najrýchlejšie a najúspešnejšie realizovať. Dozviete sa o svojich silných stránkach, ale tiež aj o svojich slabých stránkach, na ktorých stojí zapracovať. Dozviete sa tiež, čo musíte urobiť, aby ste siahli na vrchol svojich schopností a mohli rozvíjať svoj práve objavený potenciál.

Kliknite na tlačidlo a spustite test 100% zadarmo.
Nad otázkami si prečítajte pokyny. ( na niektorej strane môžu sa líšiť )
Na vypracovanie testu si VYHRAĎTE 60 MINÚT. Odporúčame ničím nerušené prostredie.
Po dokončení obdržíte interpretáciu výsledkov vo vašom e-maily.
Naši konzultanti sú vám k dispozícii. V rámci propagácie systému, budete môcť využiť bezplatnú telefonickú konzultáciu ohľadom
podrobnej analýzy výsledku testu, aby ste získali tipy, ako naplno využiť svoj potenciál.